Hệ thống quan chức

Sau khi kết thúc Tiên Minh Chiến, hệ thống sẽ tặng thưởng Quan chức dựa vào điểm cá nhân. Điểm cá nhân và hạng cá nhân phải đạt yêu cầu nhất định mới được chức quan tương ứng.

Tôn hiệu QC

Yêu cầu

Hạng (thấp nhất)

Hạo – Chưởng Môn

300 điểm

Hạng 1 môn phái

Cực – Chưởng Môn

300 điểm

Hạng 1 môn phái

Ma – Chưởng Môn

300 điểm

Hạng 1 môn phái

Hạo – Phó Chưởng Môn

200 điểm

Hạng 2 môn phái

Cực – Phó Chưởng Môn

200 điểm

Hạng 2 môn phái

Ma – Phó Chưởng Môn

200 điểm

Hạng 2 môn phái

Hạo – Hộ Pháp

150 điểm

Hạng 4 môn phái

Cực – Hộ Pháp

150 điểm

Hạng 4 môn phái

Ma – Hộ Pháp

150 điểm

Hạng 4 môn phái

Hạo – Đàn Chủ

100 điểm

Hạng 7 môn phái

Cực – Đàn Chủ

100 điểm

Hạng 7 môn phái

Ma – Đàn Chủ

100 điểm

Hạng 7 môn phái

Hạo – Tinh Anh

50 điểm

Hạng 15 môn phái

Cực -Tinh Anh

50 điểm

Hạng 15 môn phái

Ma – Tinh Anh

50 điểm

Hạng 15 môn phái

 

– Khi các nhân vật có điểm ngang nhau, sẽ dựa vào đẳng cấp, kinh nghiệp để xếp hạng.

– Sau khi Tiên Minh Chiến kết thúc, người chơi đạt yêu cầu lập tức được phân bổ vào chức quan tương ứng.

– Chức quan duy trì 7 ngày, phân bố lại sau khi trận Tiên Minh Chiến sau kết thúc.

Phúc lợi của Quan chức

+ Từ ngày thứ 2 sau khi nhậm chức, trong vòng 7 ngày sẽ được hưởng bổng lộc trong trò chơi.

+ Bổng lộc nhận ở giao diện Quan chức, mở giao diện Quan chức – Đặc quyền để nhận bổng lộc.

+ Cấp quan khác nhau, bổng lộc khác nhau:

Chức quan

Bổng lộc

Chưởng Môn

50000 Đồng

Phó Chưởng Môn

30000 Đồng

Hộ Pháp

20000 Đồng

Đàn Chủ

15000 Đồng

Tinh Anh

10000 Đồng

Đặc quyền Chưởng Môn

+ Chưởng Môn đăng nhập lần đầu trong ngày sẽ được hệ thống thông báo, hiệu ứng toàn máy chủ.

+ Chưởng Môn mỗi phái đều có tôn hiệu rực rỡ, mở giao diện Tôn hiệu, để dùng tôn hiệu.

+ Chưởng Môn có quyền cấm thao tác đối với người chơi trong môn phái mình. Nhấp vào tên nhân vật ở kênh chat, chọn Cấm chat, nhập thời gian cấm.

+ Mỗi ngày có thể cấm 5 lần, mỗi lần có thể cấm 1 nhân vật 5 phút.

+ Không thể dùng thao tác cấm đối với người ngoài môn phái.

Các thông tin về phiên bản Update Tiên Kiếm sẽ được cập nhập liên tục trong thời gian tới. Các game thủ hãy cùng theo dõi!