Kết nghĩa Đào Viên

Để tiến hành kết nghĩa Đào Viên, các game thủ trong cùng một tổ đội phải có cấp bậc từ 30 trở lên. Các game thủ tiến về Map Long Môn Hoang Mạc – Đào Viên đối thoại với NPC – Kim Lan. Sau đó, game thủ lựa chọn “Tôi muốn kết nghĩa” để tiến hành nghi

Thiên Thư Thần Kỹ

Thất Tinh Trận phát hiện Thiên Thư Thần Kỹ. Vô Tự Thiên Thư – Thiên Thư Thần Kỹ là bảo vật bí mật của Tu Tiên. Đồn rằng Tiên Hữu tu vi cao thâm mới có thể tu luyện. [Giao diện nhân vật] – [Điểm] – [Tiệm Đổi Thất Tinh Trận Lệnh Bài]. Hiện tại,

Hệ thống Tiên Minh Chiến

Tiên Minh Chiến là cuộc thi đấu theo hình thức Công – Phòng: 2 máy chủ tấn công, 1 máy chủ phòng thủ. Game thủ từ cấp 40 trở lên mới có thể tham gia Tiên Minh Chiến. Trong chiến trường, các game thủ có thể kết tổ đội với game thủ ở máy chủ

Hệ thống quan chức

Sau khi kết thúc Tiên Minh Chiến, hệ thống sẽ tặng thưởng Quan chức dựa vào điểm cá nhân. Điểm cá nhân và hạng cá nhân phải đạt yêu cầu nhất định mới được chức quan tương ứng. Tôn hiệu QC Yêu cầu Hạng (thấp nhất) Hạo – Chưởng Môn 300 điểm Hạng 1 môn phái

Tịnh hóa trang bị

Các game thủ khi Luyện khí mới sẽ tăng thêm cho mình cách chơi tịnh hóa trang bị Game thủ sử dụng Phòng Cụ Tịnh Hóa Thạch có thể tịnh hóa phòng cụ trang bị, nhận được thuộc tính tịnh hóa. Phòng Cụ Tịnh Hóa Thạch do trang bị Tím tại [Luyện Khí – Thiên