Thiên Thư Thần Kỹ

Thất Tinh Trận phát hiện Thiên Thư Thần Kỹ. Vô Tự Thiên Thư – Thiên Thư Thần Kỹ là bảo vật bí mật của Tu Tiên. Đồn rằng Tiên Hữu tu vi cao thâm mới có thể tu luyện.

[Giao diện nhân vật] – [Điểm] – [Tiệm Đổi Thất Tinh Trận Lệnh Bài]. Hiện tại, game thủ có thể dùng Thất Tinh Trận Lệnh Bài đổi Thiên Thư Thần Kỹ.

Thiên Thư Thần Kỹ có 5 chương, nhân vật đạt cấp 72 mới có thể học tập tu luyện

Vật phẩm phân chương Thiên Thư Nghề tương ứng Hiệu quả
1. Thiên Thư (Chương Phạn Âm Pháp Tương)

Phạm Thiên

– Tăng thêm 180%công kích, tăng hiệu quả sát thương phản hồi Minh Vương Quyết. Lực đạo càngcao hiệu quả tăng thêm càng nhiều, duy trì 3 hiệp, hồi 8 hiệp
2. Thiên Thư (Chương Kim Quang Chính Đạo)

Võ Tôn

– Tăng thêm 180%công kích, khiến lực đạo, thân pháp. Tuệ căn của mục tiêu giảm % nhất định. Lựcđạo bản thân càng cao, hiệu quả giảm càng cao, duy trì 4 hiệp, hồi 9 hiệp.
3. Thiên Thư (Chương Thị Huyết Tu La)

Tu La

– Tăng thêm 180%công  kích, làm mục tiêu chảy máu. Mỗi hiệp tổn thất lượng máu % nhất định (quáivật bị chảy máu hiệu quả sẽ giảm xuống). Thân pháp càng cao hiệu quả tổn thấtcàng cao, duy trì 3 hiệp, hồi 8 hiệp.
4. Thiên Thư (Chương Phần Hỏa Chiến Giáp)

Phương Sĩ

– Tăng thêm 180%công kích, khiến mục tiêu bị sát thương nặng. Tuệ căn càng cao hiệu quả tăngcàng nhiều, duy trì 3 hiệp, hồi 6 hiệp
5. Thiên Thư (Chương Linh Vũ Thần Tiễn)

Kim Linh

– Tăng thêm 180%công kích, giảm cực đại hiệu quả tấn công lần sau của đối phương. Thân pháp bảnthân càng cao hiệu quả giảm càng cao, duy trì 2 hiệp, hồi 6 hiệp.

Dưới đây là hình hiệu quả Kim Quang Chính Đạo của Võ Tôn, hiệu quả khác có thể xem trong trò chơi:

Các tinh năng mới trong phiên bản Update sẽ được cập nhập liên tục trong thời gian đến. Các game thủ hãy cùng theo dõi!