Hệ thống Tiên Minh Chiến

Tiên Minh Chiến là cuộc thi đấu theo hình thức Công – Phòng: 2 máy chủ tấn công, 1 máy chủ phòng thủ. Game thủ từ cấp 40 trở lên mới có thể tham gia Tiên Minh Chiến. Trong chiến trường, các game thủ có thể kết tổ đội với game thủ ở máy chủ khác để PK. Biểu hiện trong Tiên Minh Chiến sẽ quyết định chức quan trong môn phái.

Tuyên Minh Chiến được chia làm 2 cấp độ: Tiên Minh Chiến I – Giành cho các game thủ từ cấp 40-68. Và Tiên Minh Chiến II – Giành cho các game thủ từ cấp độ 69 trở lên

Thời gian tổ chức Tuyên Minh Chiến

– Tiên Minh Chiến được tổ chức hàng tuần:

+ Tiên Minh Chiến I được tổ chứ vào 21:10–21:50 thứ Tư hàng tuần.
+ Tiên Minh Chiến II được tổ chức vào 21:10–21:50 thứ Sáu hàng tuần.

Điều kiện tham gia Tuyên Minh Chiến

– Các máy chủ tham gia phải mở trên 10 ngày.

– Người chơi cấp 40 trở lên có thể nhấp vào nút (Tiên Minh Chiến) chọn đăng ký Tiên Minh Chiến, sau khi đăng ký thành công sẽ nhận thư nhắc nhở thời gian tham gia từ hệ thống.

– Người chơi đăng ký rồi không được đăng ký nữa, không thể hủy đăng ký;

Sao chép dữ liệu

– Dữ liệu người chơi tham gia Tiên Minh Chiến sẽ được chép đến máy chủTiên Minh Chiến trước khi Tiên Minh Chiến bắt đầu. Dữ liệu được sao chép là các thuộc tính, trang bị trên người game thủ, linh châu, tọa kỵ, tiên sủng và thuốc dành riêng cho Tiên Minh Chiến. Đạo cụ trong hành trang, kho, kho Phong Ấn không được sao chép;

– Thời gian sao chép là 14:00 thứ Bảy (thuốc TMC mua sau thời gian này sẽ không được sao chép).

Vào server Tiên Minh Chiến

– 8 phút trước khi bắt đầu chiến đấu, tất cả người chơi đã đăng ký tham gia sẽ gặp cửa sổ nhắc nhở bung ra trước màn hình, nhấp [Tham gia] sẽ được đưa vào máy chủ Tiên Minh Chiến.

– Người chơi đã đăng ký tham gia, trong thời gian Tiên Minh Chiến có thể nhấp vào biểu tượng [Tiên Minh Chiến], chọn [Vào Tiên Minh Chiến] cũng có thể vào máy c hủ Tiên Minh Chiến.

Quy tắc Tiên Minh Chiến

– 3 máy chủ sẽ thành 1 cụm (Trường hợp hợp máy chủ thì các máy chủ được hợp với nhau được xem như 1 máy chủ), sẽ chung cụm với 2 máy chủ liên tiếp.

Ví dụ: S1 và S2 được hợp với nhau, xem như 1 server => S1+2, S3, S4 sẽ là 1 cụm

– Từ 2 máy chủ trở lên tham gia mới có thể tiến hành Tiên Minh Chiến

– Tiên Minh Chiến cao cấp kết thúc mới phát thưởng và công bố kết quả tuần này, kết quả Tiên Minh Chiến mỗi tuần sẽ định đoạt dựa vào tình hình Tiên Minh Chiến cao cấp

– Trong 3 máy chủ Tiên Minh Chiến sơ cấp, nếu 1 máy chủ nào đó có số người đăng ký dưới 10, chiến khu đó sẽ hủy Tiên Minh Chiến trong tuần.

– Trong 3 máy chủ Tiên Minh Chiến cao cấp, nếu 1 máy chủ nào đó có số người đăng ký dưới 10, kết quả tuần đó sẽ định đoạt dựa vào Tiên Minh Chiến sơ cấp.

– Máy chủ thắng Tiên Minh Chiến sơ cấp có thể tăng  thuộc tính cổ vũ Tiên Minh Chiến cho nhân vật tham gia Tiên Minh Chiến cao cấp

– Thuộc tính cổ vũ: Giới hạn khí huyết 5%, giới hạn phòng ngự 5%, giới hạn toàn kháng 5%, giới hạn công kích 5%.

Quy tắc chiến đấu Địa Minh

– Tiên Minh Chiến là cách chơi chiến đấu tấn công phòng thủ, 2 máy chủ là Địa Minh (bên công), 1 máy chủ là Thiên Minh (bên phòng). Trận 1 bên phòng là máy chủ ra lâu hơn, trận 2 bên phòng là máy chủ thắng trận trước đó.

– Do Địa Minh (bên công) là 2 máy chủ tổ hợp thành, sau khi bên công thắng, server nào điểm Tiên Chiến nhiều hơn sẽ là bên thủ trận sau.

– Sau khi vào Tiên Minh Chiến, game thủ sẽ dịch chuyển đến đại bản doanh mỗi máy chủ, ở đó có thể ngồi thiền, tổ đội;

– Sau khi mở  Tiên Minh Chiến, game thủ có thể vào chiến trường chiến đấu với phe địch, Địa Minh thắng có thể nhận được điểm tích lũy cá nhân và điểm tích lũy Tiên Minh, Thiên Minh thắng có thể nhận được điểm tích lũy cá nhân;

– Thời gian Tiên Minh Chiến là 40 phút. Trong thời gian quy định, nếu điểm thể lực kết giới của Thiên Minh bằng 0, thì Địa Minh thắng, nếu Thiên Minh có điểm thể lực kết giới >0, thì Thiên Minh thắng, Điểm thể lực kết giới ban đầu của Thiên Minh là 500 điểm.

– Địa Minh (bên công) có thể vào map đoạt cờ để đoạt cờ, sau đó đưa cờ đến đại bản doanh phe mình trao cho Địa Minh Thủ Vệ, có thể làm tổn hại 15 điểm thể lực kết giới của Thiên Minh.

– Thiên Minh (bên thủ) có thể vào thu thập khoáng thạch ở Map khai khoáng  Tiên Chiến, sau đó vận chuyển về đại bản doanh giao cho Thiên Minh Thủ Vệ, có thể tăng 1 điểm kết giới Thiên Minh, và 3 điểm tích lũy cá nhân;

– Trong chiến trường Tiên Minh Chiến mỗi khoảng thời gian sẽ xuất hiện Tiên Minh Thủ Vệ, chủ động tấn công người chơi, người chơi Địa Minh chiến đấu thắng sẽ được 3 điểm tích lũy, chiến bại sẽ dịch chuyển về đại bản doanh, người chơi Thên Minh thắng sẽ không được điểm tích lũy.

– Trong chiến trường Tiên Minh Chiến không thể ngồi thiền, không thể tổ đội. Thời gian chờ đấu là 8 giây. Tiên Minh Chiến kết thúc, tắt cửa sổ giao diện là game thủ trở về máy chủ cũ;

– Máy chủ thắng Tiên Minh Chiến, từ ngày hôm sau, trong vòng 7 ngày sẽ được giảm giá ở tiệm thuốc. Máy chủ thua sẽ bị tăng giá tiệm thuốc trong vòng 7 ngày đó.

Tình hình bên thủ thắng lợi:

– Kết thúc Tiên Minh Chiến, giá tiệm thuốc ở máy chủ bên thủ sẽ giảm 10%, hiệu lực 7 ngày;

– Kết thúc Tiên Minh Chiến, giá tiệm thuốc ở máy chủ r bên công sẽ tăng 20%, hiệu lực 7 ngày;

– Tình hình bên công thắng lợi:

+ Kết thúc Tiên Minh Chiến, giá tiệm thuốc ở máy chủ bên thủ sẽ tăng 5%, hiệu lực 7 ngày;

+ Kết thúc Tiên Minh Chiến, giá tiệm thuốc ở máy chủ bên công sẽ giảm 10%, hiệu lực 7 ngày;

– Địa Minh sau khi đoạt cờ, tốc độ di chuyển giảm 50%

– 10 phút trước khi sao chép tư cách sẽ nhắc nhở nhân vật đã đăng ký

– Trong cột tình hình chiến đấu trận trước sẽ thêm hiển thị điểm tích lũy trận trước.

– Chức năng Yêu ma Chí sẽ được sao chép đến máy chủ chuyên dùng Tiên Minh Chiến.

– Sau khi giao khoáng thạch, điểm thưởng thể lực vốn là 1 điểm sẽ được tăng thành 2 điểm.

– Sửa lỗi kênh chat xuất hiện người chơi máy chủ khác

Sửa lỗi điểm tích lũy đội trưởng và đội viên trong tổ Địa Minh không giống nhau.

– Thêm bảng điểm, cách tra điển cá nhân trong Tiên Minh Chiến

– Số Tiên Minh Thủ Vệ tăng lên 8.

– Thêm chức năng dược phẩm còn sau khi kết thúc Tiên Minh Chiến sẽ trả lại cho người chơi

– Thời trang hộ giáp trong chiến đấu sẽ được +10 đặc hiệu.

Thưởng Tiên Minh Chiến

– Máy chủ thắng lợi từ ngày hôm sau trở đi, trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ bang, nhiệm vụ phụ bản, nhiệm vụ kinh thương sẽ nhận được thêm 5% giải thưởng.

– Điểm cá nhân: Cách nhận

+ Đánh bại địch trong chiến trường;

+ Đoạt cờ, khai khoáng thành công giao cho NPC;

– Sử dụng điểm tích lũy

+ Đổi đạo cụ ở Tiệm điểm tích lũy Tiên Minh Chiến

+ Dựa vào điểm tích lũy, hệ thống sẽ phát thưởng của nhà vận hành: (xem chi tiết dưới bảng sau)

+ Các đạo cụ có thể đổi bằng điểm cá nhân

Điểm yêu cầu

Đạo cụ đổi

750

Thượng Cổ Hàn Thiết

560

Tiên Sủng Trưởng Thành Phù

420

Thạch Anh Tím-5

420

Hộp Linh Thạch-5

150

Túi Pháp Lực

115

Đá May Mắn

115

Quang Tiên Ngọc-II

115

Đá Tẩy Luyện Lam

95

Túi Khí Huyết

95

Huy Tiên Ngọc-II

95

Thạch Anh Tím-4

55

Mảnh Vỡ Thiên Thần

35

Thức Ăn Tiên Sủng

Các tinh năng mới trong phiên bản Update sẽ được cập nhập liên tục trong thời gian đến. Các game thủ hãy cùng theo dõi!

Phóng viên Tiên Kiếm