Kết nghĩa Đào Viên

Để tiến hành kết nghĩa Đào Viên, các game thủ trong cùng một tổ đội phải có cấp bậc từ 30 trở lên. Các game thủ tiến về Map Long Môn Hoang Mạc – Đào Viên đối thoại với NPC – Kim Lan. Sau đó, game thủ lựa chọn “Tôi muốn kết nghĩa” để tiến hành nghi thức kết nghĩa.

2 hoặc 3 game thủ có thể cùng nhau kết nghĩa Đào viên. Các game thủ kết nghĩa Đào viên phải có độ thân mật đạt 2000 trở lên. Kết nghĩa cần tốn 80W Đồng hoặc 300 Vàng (hiệu quả như nhau), do đội trưởng chi trả.

Trong khi diễn ra nghi thức kết nghĩa game thủ có thể đốt pháo hoa. Nếu đốt pháo với 1 xác suất nhất định có cơ hội nhận được Bảo Thạch.

Lợi ích của Kết nghĩa

Sau khi nghi thức kết thúc, giữa các game thủ chung một đội đã có quan hệ kết nghĩa. Khi ấy sẽ sản sinh hiệu quả Buff phòng ngự +3%. Đồng thời trong ô miêu tả hảo hữu sẽ xuất hiện thêm một dòng (Kết nghĩa Kim Lan).

Sau khi kết nghĩa, mỗi ngày các game thủ kết nghĩa phải tập hợp tại NPC Kim Lan một lần để nhận trạng thái chúc phúc (tăng 2% công kích và phòng ngự, duy trì 1 giờ, Tổ đội huynh đệ/tỷ muội mới có thể nhận được).

Tự tạo Tôn hiệu

Sau khi kết nghĩa, mọi người chơi có quan hệ kết nghĩa đều có thể tiêu 100 Vàng để đăng ký Tôn hiệu kết nghĩa riêng tại NPC – Kim Lan. Người chơi có thể nhập tên đầu và tên đuôi Tôn hiệu tự đặt.

ví dụ: nhập [Giang Nam] (đầu) [Hiệp] (đuôi), như vậy Tôn hiệu ba huynh đệ/tỷ muội lần lượt là: Giang Nam Hiệp 1, Giang Nam Hiệp 2, Giang Nam Hiệp 3 (xếp theo thứ tự cấp bậc). Sau khi đăng ký Tôn hiệu kết nghĩa, tất cả các huynh đệ/ tỷ muội kết nghĩa đều được nhận Tôn hiệu này. Có thể tốn thêm 100 vàng để đổi Tôn hiệu khác.

Hủy quan hệ kết nghĩa

Huynh đệ/tỷ muội kết nghĩa có thể tập hợp tại NPC Kim Lan để xóa bỏ quan hệ kết nghĩa. Nếu mọi người đều đồng ý hủy quan hệ kết nghĩa thì không phải tốn phí. Nếu chỉ có một người muốn xóa bỏ thì phải tốn 300 Vàng. (Nếu 3 người kết nghĩa, sau khi 1 người rút lui, thì quan hệ kết nghĩa của 2 người còn lại vẫn được duy trì)

Kim Lan Phổ

Mở Kim Lan Phổ ở NPC Kim Lan có thể tra cứu tất cả những người chơi có quan hệ kết nghĩa trong máy chủ hiện tại. Bao gồm ngày tháng kết nghĩa và Tôn hiệu riêng.